Wilt u uw relatie op een respectvolle en constructieve manier beëindigen met een goede regeling voor alle betrokkenen?

Bemiddeling kan:

een vechtscheiding vermijden ;
plaats geven aan emoties (zoals verdriet en boosheid) en aan bezorgdheden zonder dat deze de gesprekken overheersen ;
regelingen uitwerken voor vermogen en schulden (huisraad, schulden, verzekeringen, onroerende goederen,…), onderhoudsgelden, eventuele kinderen (zie ook ouderschapsbemiddeling) ;
op relatief korte termijn een echtscheiding via onderlinge toestemming (EOT) afronden en de overeenkomst bij de rechtbank neerleggen zonder dat u voor de rechtbank moet verschijnen.

Wat vandaag een goede oplossing lijkt, is dat misschien niet meer in de toekomst. Omstandigheden veranderen nu eenmaal. Ook dan zijn er via bemiddeling verschillende opties:

U kan kiezen om de regeling voor een vastgestelde periode na te leven, zoals na de effectieve scheiding, om na te gaan of de overeengekomen afspraken haalbaar en wenselijk zijn, of moeten aangepast worden.
Ook indien u kiest voor een definitieve regeling, is het nog altijd mogelijk om opnieuw rond de tafel te gaan zitten om te bekijken op welke manier de afspraken eventueel kunnen aangepast worden om de situatie opnieuw leefbaar en prettig voor elke betrokkene te maken.

Wanneer er reeds eenzijdig stappen werden ondernomen, u gedagvaard werd voor de rechtbank en/of u het niet haalbaar acht samen rond tafel te zitten en tot een overeenkomst te komen, kan het mogelijk aangewezen zijn beroep te doen op de dienstverlening van een advocaat.