Hebt u een discussie of een conflict met de (aangetrouwde) familie of in uw nieuw samengesteld gezin? Via bemiddeling kan hiervoor een oplossing gezocht worden.

Een paar voorbeelden van discussies of conflicten:

tussen broers en zussen, neven en nichten over
zorg voor de ouders
erfenis

tussen ex-partners over
de voorbereidende afspraken over vastgoed, alimentatie, ...

tussen ouders en hun adolescenten over
het opstellen van huisregels om ruzies te verminderen

tussen ouders en hun nieuwe partner(s) over
bespreking van het (stief)ouderschap

tussen grootouders en ex-schoonfamilie over
de organisatie van contacten met kleinkinderen

tussen de leden van een nieuw-samengesteld gezin
tussen de partner en schoonfamilie

Het is altijd mogelijk om (opnieuw) rond de tafel te gaan zitten om te bekijken op welke manier afspraken gemaakt kunnen worden en (eventueel) kunnen aangepast worden om de situatie opnieuw leefbaar en prettig voor elke betrokkene te maken.

Wanneer er reeds eenzijdig stappen werden ondernomen, u gedagvaard werd voor de rechtbank en/of u het niet haalbaar acht samen rond tafel te zitten en tot een overeenkomst te komen, kan het mogelijk aangewezen zijn beroep te doen op de dienstverlening van een advocaat.