Lynn Meeuwissen

Erkend bemiddelaar in familie-, burgerlijke en handelszaken
Bijzondere opleiding jeugdrecht
Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken

Consultaties uitsluitend na afspraak.

U kan uw contactgegevens, de contactgegevens van de andere betrokkene(n) en uw eventuele vraag via onderstaande weg reeds overmaken aan Lynn Meeuwissen, waarna zij jullie zo spoedig mogelijk zal contacteren om een eerste afspraak vast te leggen.

Goed om weten:
Indien je Lynn Meeuwissen telefonisch wil bereiken, kan dat iedere werkdag tussen 9 en 19 uur. Wanneer zij in gesprek of buiten kantoor is, gaat automatisch de voicemail aan. Je kan dan een bericht inspreken. Geef vervolgens duidelijk je naam, telefoonnummer en reden van je oproep. Lynn Meeuwissen belt u zo vlug mogelijk terug.

Contactgegevens

Meester Saklaan 36, 3930 Achel – Tel.: +32 (0)11 19 40 41
GSM: +32 (0)493 25 45 31

Via onderstaande link kan u rechtstreeks een afspraak inplannen. U dient er rekening mee te houden dat uw afspraak pas definitief vastligt nadat u een bevestiging per mail hiervan ontving. U kan ook steeds telefonisch of per mail contact opnemen met het kantoor mocht u geen beschikbaar moment vinden dat voor u past.

Gelieve telkens de contactgegevens (e-mailadres en/of adres) van alle betrokkenen te vermelden zodat Lynn Meeuwissen u allen rechtstreeks kan uitnodigen. Bij gebreke hieraan, zal de ontbrekende informatie voorafgaand worden opgevraagd vooraleer de afspraak definitief ingepland kan worden.

Contactformulier
Op welke manier wenst u gecontacteerd te worden?
Gelieve alle velden in te vullen
Er zal per mail of telefonisch niet worden ingegaan op de inhoud van het dossier, dit gelet op de vertrouwelijkheid en betrokkenheid op alle belangen (linken naar: rol van de bemiddelaar). Per mail of telefonisch zal aldus uitsluitend bijkomende informatie kunnen gevraagd worden over wat bemiddeling is, of dit in uw situatie een mogelijkheid is, de hieraan verbonden kosten e.d..
Relatie:
Gelieve alle velden in te vullen
Google Maps

Kantoor Achel