Hebt u last van burenlawaai? Wordt uw kind gepest op school? Of hebt u een geschil met uw huurder over het onderhoud van uw woning? Een constructieve oplossing is bijna altijd mogelijk!

Burgerlijke bemiddeling omvat veel verschillende soorten zaken:

Geschillen tussen buren, bv. over het plaatsen van een omheining of geluidsoverlast.
Geschillen tussen een arts en een patiënt, bv. over de gevolgen van een ingreep.
Geschillen tussen een school en (de ouders van) een leerling, bv. over de opvolging van speciale noden van het kind of de aanpak van pestgedrag.
Geschillen tussen mede-eigenaars, bv. over de (verdeling van de) kosten voor de lift of renovatie van het dak of het onderhoud van de gemeenschappelijke gang.
Geschillen tussen huurders en verhuurders, bv. over het onderhoud van de woning of het appartement.
Geschillen in verband met de aansprakelijkheid voor een ongeval. Dit kan tussen de betrokkenen van het ongeval zijn, bv. tussen twee bestuurders in het verkeer of tussen de klant van een winkel en de zaakvoerder ervan, of tussen de verzekeringsmaatschappijen van de betrokkenen.

Het is altijd mogelijk om rond de tafel te gaan zitten om te bekijken op welke manier afspraken gemaakt kunnen worden om buiten de rechtbank tot een constructieve oplossing te komen, die voor alle partijen aanvaardbaar is.