Na haar rechtenstudie aan de Universiteit Antwerpen, werkte mr. Lynn Meeuwissen zes jaar aan de balie van Dendermonde. Daar evolueerde haar liefde voor het recht naar een diepgewortelde passie voor familierecht. In juni 2017 maakte deze gedreven advocate de overstap naar de balie van Antwerpen. Vanaf juni 2019 is Lynn Meeuwissen eveneens aangesloten bij de balie Limburg. In 2018 voltooide Lynn Meeuwissen de opleiding tot erkend bemiddelaar in familiezaken. In 2020 werd Lynn Meeuwissen eveneens erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Bij de behandeling van haar dossiers primeren voor mr. Lynn Meeuwissen de persoonlijke aanpak, een uitgebreide toelichting en een nauwgezette opvolging van de mogelijkheden én het procedureverloop. Een bijkomende opleiding in het jeugdrecht maakt dat ze het belang van het kind in élk dossier vooropstelt.

Mr. Lynn Meeuwissen is als praktijkassistente ook verbonden aan de KULeuven, waar ze de nieuwste ontwikkelingen in het jeugdrecht en de positie van minderjarigen in het recht bestudeert. In die hoedanigheid heeft ze reeds een aantal publicaties op haar naam staan.

Sedert november 2019 is mr. Lynn Meeuwissen eveneens houder van het certificaat van de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken zodat zij zowel minderjarigen als meerderjarigen in deze materie kan bijstaan bij procedures voor het Hof van Cassatie.

Vanuit haar persoonlijk vertrouwen in de oplossingskracht van haar cliënten en alternatieve geschillenbeslechting, volgde Lynn Meeuwissen in 2020 eveneens de opleiding inzake collaboratief onderhandelen.