Bemiddeling is een alternatief voor procedures bij de rechtbank. Het is een wettelijke manier om op een minnelijke wijze, buiten de rechtbank, samen op zoek te gaan naar een voor iedereen aanvaardbare oplossing.

Elke bemiddeling is vrijwillig, ongeacht of u rechtstreeks contact opneemt of via de rechter doorverwezen wordt. Dit betekent concreet ook dat u op elk moment kunt beslissen om de bemiddeling stop te zetten.

Alles wat gezegd wordt in het kader van de bemiddeling, alsook alle documenten die gebruikt worden, zijn vertrouwelijk en kunnen nadien niet gebruikt worden tenzij alle betrokkenen hierover akkoord zijn.


OP WELK MOMENT KAN U EEN BEMIDDELINGSTRAJECT OPSTARTEN? ALTIJD!

U kan kiezen voor bemiddeling:

om conflictsituaties voor te zijn ;
om een meningsverschil tijdig aan te pakken ;
in plaats van / complementair aan een gerechtelijke procedure.


HET KANTOOR VOORZIET IN EEN VOLLEDIGE SERVICE

Indien bijkomend advies nodig is – bijvoorbeeld van een boekhouder, fiscalist, notaris of advocaat in een andere rechtsmaterie – werk ik samen met een deskundige uit mijn uitgebreide netwerk.

Familiale bemiddeling

Hebt u een discussie of een conflict met de (aangetrouwde) familie of in uw nieuw samengesteld gezin? Via bemiddeling kan hiervoor een oplossing gezocht worden.

Lees meer

Burgerlijke bemiddeling

Hebt u last van burenlawaai? Wordt uw kind gepest op school? Of hebt u een geschil met uw huurder over het onderhoud van uw woning? Een constructieve oplossing is bijna altijd mogelijk!

Lees meer

Commerciële bemiddeling

Bent u ontevreden over uitgevoerde werken? Zijn er problemen bij de overname van uw handelszaak? Of kreeg u een levering waarbij de levervoorwaarden niet gerespecteerd werden? Bemiddeling helpt om tot een oplossing te komen!

Lees meer