Wilt u goede en duurzame afspraken maken over de toekomst van uw kinderen?

Bemiddeling kan:

nodige afspraken maken over ouderlijk gezag, verblijfsregeling, onderhoudsgeld en samenleven en een ouderschapsplan opstellen. Dit is een geheel van afspraken die ouders maken om de opvoeding en de zorg van hun kinderen zo goed mogelijk te regelen:
als onderdeel van de (echt)scheidingsovereenkomst of apart ;
onmiddellijk na de relatiebreuk of later wanneer er zich twistpunten of onduidelijkheden voordoen.

Belangrijk is dat ouders zelf hun ouderschap herorganiseren en onderling bespreken, zodat stress voor kinderen bij een relatiebreuk verlicht kan worden.

het recht van kinderen om verbonden te zijn met beide ouders bewaken, door aandacht te besteden aan de communicatie met de kinderen en hoe hen te ondersteunen en te begeleiden tijdens de moeilijke periode van de scheiding van hun ouders.

Wat vandaag een goede oplossing lijkt, is dat misschien niet meer in de toekomst. Omstandigheden veranderen nu eenmaal. Via bemiddeling zijn er verschillende opties mogelijk:

u kan kiezen om de regeling voor een vastgestelde periode na te leven, zoals na de effectieve scheiding, om na te gaan of de overeengekomen afspraken haalbaar en wenselijk zijn, of moeten aangepast worden
ook indien u kiest voor een definitieve regeling, is het nog altijd mogelijk om opnieuw rond de tafel te gaan zitten om te bekijken op welke manier de afspraken eventueel kunnen aangepast worden om de situatie opnieuw leefbaar en prettig voor elke betrokkene te maken.

Wanneer er reeds eenzijdig stappen werden ondernomen, u gedagvaard werd voor de rechtbank en/of u het niet haalbaar acht samen rond tafel te zitten en tot een overeenkomst te komen, kan het mogelijk aangewezen zijn beroep te doen op de dienstverlening van een advocaat.