Bent u ontevreden over uitgevoerde werken? Zijn er problemen bij de overname van uw handelszaak? Of kreeg u een levering waarbij de levervoorwaarden niet gerespecteerd werden? Bemiddeling helpt om tot een oplossing te komen!

Commerciële bemiddeling, ook wel bemiddeling in handelszaken genoemd, omvat een ruime variëteit aan geschillen:

Tussen bestuurders of aandeelhouders, bv. over de wijze van samenwerking.
In het kader van de overname van een handelszaak.
Inzake levering, bv. over de leveringsvoorwaarden of het verloop van de levering.
Over de uitvoering van werken, bv. verbouwingswerken of boekhoudkundige verrichtingen.
Over facturen, bv. over de samenstelling ervan of de toepassing van Algemene Voorwaarden.

Het is altijd mogelijk om rond de tafel te gaan zitten om te bekijken op welke manier afspraken gemaakt kunnen worden om buiten de rechtbank tot een oplossing te komen. Daarbij kan er – naargelang de voorkeur van partijen – gekeken worden hoe op een constructieve wijze de wegen elkaar kunnen scheiden of hoe de relaties hersteld kunnen worden.