Lynn Meeuwissen

Afgestudeerd in 2011, afstudeerrichtingen straf(proces)recht en personen- en familierecht
Opleiding Salduz voor bijstand bij verhoor (2012)
Bijzondere Opleiding Jeugdrecht om minderjarigen te mogen bijstaan in procedures wanneer zij zich in een verontrustende situatie bevinden of een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (2013-2014)
Vrijwillig wetenschappelijk medewerker jeugdrecht KUL (2016-2017)
Praktijkassistente jeugdrecht KUL (2017 – heden)
Balie Dendermonde (2011-2017)
Balie Antwerpen (2017 – heden)
Erkend bemiddelaar in familiale zaken (2018)
Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken (2019)
Balie Limburg (2019 – heden)
Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken (2020)
Collaboratief advocaat (2020)

Mijn troeven
Ik ben gedreven en gepassioneerd. De wensen en belangen van mijn cliënten behartigen is voor mij cruciaal.
Ik kan empathisch luisteren, en zoek altijd samen met mijn cliënten naar de best mogelijke oplossing in hun specifieke situatie.
Elk gesprek wordt open en onbevooroordeeld aangepakt, iedereen krijgt de kans om zijn verhaal te doen.

Diploma’s en certificaten
Master in de Rechten met onderscheiding, Universiteit Antwerpen, 2011
Bijzondere Opleiding Jeugdrecht, Orde van Advocaten, 2014
Opleiding Salduz, Orde van Advocaten, 2014
Opleiding erkend bemiddelaar in familiale zaken, Mediv, 2018
Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken, Orde van Advocaten, 2019
Opleiding erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, Mediv, 2020
Bijzondere Opleiding Collaboratieve Onderhandelingen, Module I, Orde van Advocaten, 2020

Talen
Nederlands
Frans
Engels

Bemiddeling gebeurt enkel in het Nederlands.


Publicaties
“Uitlevering en overlevering van minderjarigen: het blijft een moeilijk vraagstuk” (noot onder Cass. 11 mei 2016), TJK 2016, afl. 4, 353-358.
“Jeugdhulprecht – Overzicht rechtspraak: 2004-2017”, TJK 2017, afl. 3, 197-232.
“(Stilzwijgende verzaking aan) het recht op terugname na inbreng versus het recht op preferentiële toewijzing” (noot onder Gent 10 december 2015), Notariaat 2017, afl. 11-12, 11-14.
"Jeugddelinquentierecht - Overzicht van rechtspraak: 2004-2017 ", TJK 2018, afl. 1, 43-86.
“Balansen in (v)echtscheidingen: zowel tussen ouders en kind, als tussen familie- en jeugdrechtbank” (noot onder Gent 13 november 2017), TJK 2018, afl. 2, 240-248.
“Plaatsing in het Vlaams Detentiecentrum te Tongeren als voorlopige jeugdbeschermingsmaatregel?” (noot onder Antwerpen (vakantiekamer) 14 augustus 2018), TJK 2019, afl. 2, 188-195.