Gaat u scheiden? Heeft u problemen bij het afhandelen van een erfenis? Of heeft u hulp nodig bij de regeling voor de kinderen?


Familiale conflicten kunnen een zware emotionele impact hebben. Juridisch moet er veel geregeld worden, zonder dat u meteen in een vechtprocedure wenst te belanden. Om te komen tot een evenwichtige, doeltreffende en duurzame oplossing, is het advies van de juiste expert – advocaat, bemiddelaar of notaris – primordiaal.

Mr. Lynn Meeuwissen luistert altijd eerst naar uw verhaal en stelt u dan de juiste procedure voor.


Procedures:
Voorlopige maatregelen wanneer het tijdelijk minder goed gaat
Echtscheiding met onderlinge toestemming of op grond van onherstelbare ontwrichting
Vereffening-verdeling van huwvermogen n.a.v. echtscheiding of nalatenschap n.a.v. overlijden
Procedures m.b.t. verblijfsregeling en onderhoudsgeld kinderen
Omgangsrecht grootouders
Erkenning en betwisting vaderschap
Strafprocedures bij niet naleven van verblijfsregeling kinderen
Uitvoering bij niet betaalde onderhoudsgelden en buitengewone kosten
Adoptie
Erfrecht
Samenwonen
Partnergeweld en uithuiszetting

Wanneer u nog niet zeker bent of u wil scheiden, u nog praat met uw (toekomstige) ex-partner en jullie samen tot een overeenkomst willen komen, kan bemiddeling mogelijk iets voor jullie zijn.