Bent u betrokken bij een verkeersongeval? Of heeft u een verkeersovertreding begaan?

Het verkeersrecht omvat alle zaken die betrekking hebben op het verkeer op de openbare weg. Mr. Lynn Meeuwissen neemt uw strafrechtelijke verdediging op zich voor de politierechtbanken en de correctionele rechtbanken bij alle inbreuken op de verkeerswetgeving.

Mr. Lynn Meeuwissen behartigt uw belangen als u het slachtoffer werd van een verkeersongeval, of wanneer u gedagvaard wordt voor de Politierechtbank.

Daarnaast verleent mr. Lynn Meeuwissen u bijstand bij alle aspecten van een verkeersongeval, waaronder de beoordeling van de aansprakelijkheid (wie is aansprakelijk voor het ongeval?), de begroting en de recuperatie van de schadevergoedingen. Wanneer u het slachtoffer werd van een verkeersongeval, wenst u volledig schadeloos gesteld te worden. Wanneer u verantwoordelijk wordt geacht voor een verkeersongeval, wenst u dat de schadeaanspraken van de tegenpartijen kritisch worden bekeken en zo nodig worden betwist.

Mr. Lynn Meeuwissen zal u steeds voorafgaand advies verlenen over de aansprakelijkheid, een onderzoek doen naar procedurefouten en verjaringstermijnen, u bijstaan op de zittingen, u ondersteunen en adviseren na de uitspraak over hetgeen u te wachten staat, de uitvoering van de uitspraak en de slaagkansen van een eventueel hoger beroep.

Ook voorafgaand aan een dagvaarding door het Openbaar Ministerie of wanneer het Openbaar Ministerie niet dagvaardt (seponering), kan mr. Lynn Meeuwissen u bijstaan in de onderhandelingen met de tegenpartij om de geschillen over de aansprakelijkheid en de schadevergoedingen op te lossen en zo proberen een procedure te vermijden.


Procedures, o.a.:
Snelheids- en/of andere verkeersovertredingen (vb. negeren rood licht, foutief parkeren, niet inschrijven van voertuig, rijden zonder verzekering en/of rijbewijs)
Rijden onder invloed van drugs en/of alcohol
Betrokkenheid bij een verkeersongeval
Vluchtmisdrijf: doorrijden na een ongeval
Verkeersagressie