Zoekt u als minderjarige een advocaat om uw belangen te verdedigen? Of bevindt uw kind zich in een verontrustende situatie?

Minderjarigen zijn de meest kwetsbare groep in onze maatschappij. Het is belangrijk dat zij steeds op een afdoende manier worden bijgestaan wanneer zij van een als misdrijf omschreven feit worden verdacht (bijvoorbeeld vandalisme, drugs, diefstal), of wanneer zij zich in een verontrustende situatie bevinden (bijvoorbeeld verwaarlozing, mishandeling, conflicten thuis of op school, vechtscheiding).

Mr. Lynn Meeuwissen volgde de Bijzondere Opleiding Jeugdrecht. Zij beschermt de rechten van de minderjarigen, geeft hen steeds de nodige begeleiding en informeert hen over de mogelijkheden en de procedure(s) waarin zij betrokken zijn. Dankzij haar juridische kennis en psychologisch doorzicht, voelt ze minderjarigen goed aan en wil ze een vertrouwenspersoon zijn bij wie ze vrijuit durven en kunnen spreken, zonder vrees dat de informatie bij de verkeerde mensen terecht komt.

Deze bijstand gebeurt zowel buitengerechtelijk (bij de hulpverlening) als gerechtelijk (bij de jeugdrechter en de jeugdrechtbank).


Procedures:
Minderjarigen in verontrustende situaties (VOS)
Minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit gepleegd hebben (MOF)
Herstelgericht groepsoverleg of bemiddeling
Bijstand bij procedures voor gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
Ouders in het kader van verontrustende situaties

Minderjarigen hebben steeds recht op een kosteloze advocaat, zodat mr. Lynn Meeuwissen voor hen zal optreden in het kader van de pro deo bijstand. Voor meerderjarigen treedt mr. Lynn Meeuwissen niet kosteloos (pro deo) op.