Bent u het slachtoffer van een misdrijf? Of wordt u ervan verdacht een misdrijf gepleegd te hebben?

Mr. Lynn Meeuwissen treedt op voor zowel de slachtoffers als de verdachten van een misdrijf.

Voor slachtoffers van een misdrijf gaat dit over burgerlijke partijstelling, schade begroten, invordering van de toegekende bedragen bij de veroordeelde dader of indien deze onvermogend is een aanvraag indienen bij het Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden wanneer voldaan is aan de voorwaarden hiertoe:

Opzettelijke gewelddaden : het moet gaan om lichamelijke of psychische schade toegebracht door opzettelijke geweldmisdrijven.
Regio : het moet gaan om opzettelijke gewelddaden in België gepleegd.
Vervangend karakter : er zal pas een tussenkomst zijn wanneer kan worden aangetoond dat de schade niet voldoende door andere middelen kan worden hersteld.
Termijn :
feiten door een onbekende : 3 jaar vanaf seponering of buitenvervolgingstelling
feiten door een bekende : 3 jaar na in kracht van gewijsde gegane beslissing over strafvordering of burgerlijke vordering voor burgerlijke rechtbank

Voor verdachten van een misdrijf betekent dit zowel bijstand tijdens het onderzoek (voorafgaande uitleg ingevolge uitnodiging tot verhoor, bijstand bij een verhoor waar mogelijks een aanhouding op volgt, bijstand in de procedure voorlopige hechtenis) als tijdens de procedure voor de correctionele rechtbank en de strafuitvoeringsrechtbank.

Sedert november 2019 is mr. Lynn Meeuwissen eveneens houder van het certificaat van de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken zodat zij zowel minderjarigen als meerderjarigen kan bijstaan bij procedures voor het Hof van Cassatie.