Hebt u een geschil maar wenst u tot een minnelijk akkoord te komen? Of bent u op zoek naar een advocaat die samen met u een creatieve oplossing vindt voor uw probleem?

Collaboratieve onderhandelingen zijn, net zoals bemiddeling, een vorm van minnelijke geschillenbeslechting. Dit wil zeggen dat de partijen hun geschil zullen proberen op te lossen op basis van een akkoord dat zij bereiken op basis van onderhandelingen.

In tegenstelling tot bij bemiddeling is er bij een collaboratieve onderhandeling geen neutrale / meerzijdig partijdige derde (de bemiddelaar) aanwezig. Elke partij wordt bijgestaan door diens eigen collaboratieve advocaat. Deze advocaat is hiertoe bijzonder opgeleid. Deze advocaat moet immers afstappen van zijn traditionele rol als tegenstander van de andere partij om samen met de collaboratieve advocaat van de andere partij in alle transparantie creatieve oplossingen te vinden op basis waarvan partijen een akkoord kunnen bereiken. Dit akkoord moet de belangen van alle betrokkenen behartigen. De collaboratief advocaat dient hierop toe te zien.